საავადმყოფო

ჰოსპიტალური დაწესებულებების ეფექტური მიდგომა პათოგენების შემცირების საკითხში.

Ჯანმრთელობის დაცვა

დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის საავადმყოფოს გარემოს დაცვა

სასკოლო განათლება

სასკოლო საგანმანათლებლო დაწესებულებების პათოგენების შემცირების ეფექტური მიდგომის უზრუნველყოფა.

ტრანსპორტი და სასტუმრო

შეიმუშავეთ გეგმა, რომელიც შესაფერისია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ადგილების ზედაპირული დეზინფექციისთვის, მგზავრების უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად

მთავარი ბაზრები

ჩრდილოეთ ამერიკა

დასავლეთ ევროპა

სამხრეთ ამერიკა

ჩრდილოეთ ევროპა

აღმოსავლეთ ევროპა